Thomas Lane, Bristol, Bristol, BS1 6JG
Loading Events

« All Events

Sâmbăta Mare

May 1 @ 9:00 am - 11:30 am

Biserica ‘St Thomas the Martyr’ Thomas Lane
Bristol, BS1 6JG United Kingdom
Contact us
Description

Ev. Matei 28, 1-20

În vremea aceea, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea dintâi a săptămânii, au venit Maria Magdalena şi cealaltă Mărie ca să vadă mormântul. Şi, iată, s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui, albă precum zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi. Iar îngerul, răspunzând, a zis femeilor: Nu vă temeţi, că ştiu că pe lisus cel răstignit Îl căutaţi. Nu este aici; a înviat, precum a zis; veniţi să vedeţi locul unde a fost pus Domnul. Şi, degrabă mergând, spuneţi ucenicilor Lui că a înviat din morţi şi, iată, va merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată, v-am spus vouă. Iar ele, plecând în grabă de la mormânt, cu frică şi cu bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor Lui. Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată lisus le-a întâmpinat, zicând: Bucuraţi-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui şi I s-au închinat. Atunci lisus le-a zis: Nu vă temeţi. Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor Mei să meargă în Galileea şi acolo Mă vor vedea. Şi plecând ele, iată unii din strajă, venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele întâmplate. Atunci, adunându-se ei împreună cu bătrânii şi ţinând sfat, au dat bani mulţi ostaşilor, zicând: Spuneţi că ucenicii Lui, venind noaptea, L-au furat pe când noi dormeam; şi de se va auzi aceasta la dregător, noi îl vom îndupleca şi pe voi fără grijă vă vom face. Iar ei, luând argintii, au făcut precum au fost învăţaţi. Şi s-a răspândit cuvântul acesta între iudei, până în ziua de astăzi. Iar cei unsprezece ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Iisus. Şi, văzându-L, I s-au închinat, ei care se îndoiseră. Şi, apropiindu-Se, Iisus le-a vorbit lor, zicând: Datu-Mi-s-a toată puterea în cer şi pe pământ. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Şi, iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

Details

Date:
May 1
Time:
9:00 am - 11:30 am
Event Category:
Biserica ‘St Thomas the Martyr’ Thomas Lane
Bristol, BS1 6JG United Kingdom
Phone: +44 7743 785472 Website: www.bisericaortodoxaromanabristol.org.uk