Thomas Lane, Bristol, Bristol, BS1 6JG

Taina Preoţiei este Taina în care, prin punerea mâinilor episcopului şi prin rugăciune, harul divin se pogoară asupra unui candidat, sfinţindu-l şi aşezându-l într-o treaptă a ierarhiei bisericeşti. 

Instituirea Tainei Preoţiei

Preoţia a fost instituita de Mântuitorul Iisus Hristos după Învierea Sa din morţi:

„Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, şi Eu vă trimit pe voi” (Ioan 20, 21-23).

Hirotonirea este taina (sau Sfânta Taină a) Preoției. Cuvintele cheirotonia și cheirothesia vin din greacă și înseamnă amândouă „punerea mâinilor”. Componenții ordinelor mari ale clerului — episcopul, preotul și diaconul — sunt hirotoniți în timpul Sfintei Liturghii de către episcop, care de obicei este asistat de câțiva preoți. În concordanță cu învățăturile ortodoxe, procesul hirotonirii începe cu comunitatea locală; dar episcopul singur, care acționează în numele bisericii universale, poate finaliza această acțiune.